مطالب توسط adminwp1

گواهی توانمندسازی

بدینوسیله گواهی می شود سرکار خانم نگین قمری به شـماره ملی 0XXXXXXXX6 در دوره توانمندسـازی آموزش مقدماتی مدیریت ارتباط با مشـتری (CRM) که در بهمن و اسفند 1401 برگزار گردیده به مدت 8 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.مدرس : سعید امامی سرفصل ها: مفاهیم مدیریت مشتریاستراتژی های CRM […]

گواهی توانمندسازی

بدینوسیله گواهی می شود سرکار خانم ساناز ناعمی به شـماره ملی 4XXXXXXXX5 در دوره توانمندسـازی آموزش مقدماتی مدیریت ارتباط با مشـتری (CRM) که در بهمن و اسفند 1401 برگزار گردیده به مدت 8 ساعت شـرکت نموده و موفق به اخذ مهارت های لازم گردیده است.مدرس : سعید امامی سرفصل ها: مفاهیم مدیریت مشتریاستراتژی های CRM […]

مشاوره ساعتی کسب و کار

تدوین اسناد مکتوب کسب و کار ما را با رسیدن به موفقیت هدایت می کنند و تنوع این اسناد و پیچیدگی نگارش آن ما را نیازمند این می کند که از مشاوره خود بهرمند شویم تا اسناد ما کاربردی شوند

برندینگ شخصی

همانگونه که برند یک کسب و کار تصویری است که مشتریان از آن کسب و کار در ذهن دارند برند شخصی نیز تصوری است که دیگران در مورد ما دارند . که هستیم چه شغلی داریم چگونه لباس می پوشیم چگونه جواب سوالات را می دهیم درآمد ما و هر چه می توانند به وسیله […]

استراتژی تحول سازمانی

بستر سیال کسب و کار به دلیل تغییرات تناوب محیط سبب می شود تا سازمان ها در حال تغییر دائمی باشند، همسویی با محیط و ایجاد شرایط مناسب اصلی است اساسی که گاهی بی توجهی به آن باعث می شود تا کسب و کار ها ار رقابت جا مانده و معمولا این باز ماندگی با […]