کسب و کار چابک

کسب و کار چابک

چابکی کسب و کار چیست؟

چابکی کسب و کار به عنوان چابکی در فرهنگ، رهبری، استراتژی و حاکمیت یک سازمان تعریف می‌شود که به همه ذینفعانی که در محیط‌های نامشخص، پیچیده و مبهم فعالیت می‌کنند، ارزش می‌افزاید.

در واقع چابکی کسب و کار توانایی یک سازمان برای موارد زیر است:

 • سازگاری به سرعت با تغییرات بازار
 • داشتن راه حل ها و سناریوهای مختلف کاری از طریق تدوین اسناد جامع
 • پاسخ به نیازهای مشتری به سرعت و با انعطاف پذیری
 • تغییرات را به روشی مولد و مقرون به صرفه بدون به خطر انداختن کیفیت انجام داده و رهبری کنید
 • مزیت رقابتی پایدار داشته باشید

کسب و کار چابک چیست؟

یک کسب و کار چابک می تواند به سرعت و به طور موثر به فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط های داخلی و خارجی خود (اعم از محیط کسب و کار، محیط قانونی، محیط فناوری، محیط اجتماعی، محیط اخلاقی و محیط سیاسی) پاسخ دهد.

چرا چابکی؟

پس چرا چابکی؟ آینده غیرقابل پیش‌بینی است و با توجه به تغییرات سریع‌تر جهان و فناوری آن، عدم اطمینان بیشتری برای نیازها و نیازهای ما ایجاد می‌کند. کسب و کارهایی که از این مفهوم استقبال می کنند، می توانند سریعتر خود را تطبیق دهند. با این روش ارائه منظم ارزش و تمرکز بر مشتری میسر است.

چارچوب برای چابکی کسب و کار

چارچوب برای کسب و کار چابک برای کمک به سازمان ها برای بقا و شکوفایی در یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم ایجاد شده است.

در قلب آن پنج عنصر نهفته است که می توانند یک سازمان را واقعاً چابک بسازند: رهبری، استراتژی، حاکمیت، نیروی انسانی و فرهنگ.

چابکی هر عنصر بر نحوه عملکرد و تکامل سازمان در پاسخ به نیازهای در حال تغییر مشتریان و ذینفعان تأثیر می گذارد.

چابکی تغییر کسب و کار

ممکن است برای رسیدگی به تغییرات محیط کسب و کار که از ظرفیت و توانایی تیم مدیریت عملیاتی روزانه فراتر می رود، به یک واکنش ویژه نیاز باشد.

در چنین مواردی، پروژه‌ها و برنامه‌های چابک (برای گروه‌هایی از پروژه‌هایی که هدف تغییر یکسانی دارند) مکانیسم‌های آزمایش شده و قابل اعتمادی را برای هماهنگ کردن فعالیت‌های تغییر پیچیده در بخش‌های مختلف یک سازمان ارائه می‌کنند.

چابکی عملیاتی

سازمان ها در دنیایی فعالیت می کنند که با نوسانات، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام مشخص می شود.

برای بقا و شکوفایی در چنین محیطی، یک سازمان باید بتواند به هر فرصت و تهدید جدیدی که ظهور می کند، سریع و قاطعانه واکنش نشان دهد.

انجام این کار به چابکی عملیاتی سازمان بستگی دارد، به طوری که مهم ترین فرآیندها می توانند با سهولت و ثبات، آشفتگی در محیط عملیاتی خود را به نفع خود تبدیل کنند. در مقابل، کم‌چاب‌ترین کسب و کار ها که برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن از کوچک‌ترین محرک‌ها، به واکنش بزرگی نیاز دارند.

چابکی عملیاتی یک سازمان به عوامل زیر بستگی دارد:

 • رهبری – ترجیحاً سبکی است که به رهبران اجازه می دهد تا در هر نقطه از سازمان ظاهر شوند و به فرصت ها و تهدیدهای جدید پاسخ دهند.
 • استراتژی – استراتژی مسیر واضحی از رسیدن له هدف را مشخص می کند، اما در فضای چابک در اجرا انعطاف بیشتری وجود دارد.
 • حاکمیت – سیستم مدیریتی که کنترل را از طریق شفافیت فرآیند و عملکرد نشان می دهد.
 • در این شرایط مدیران افرادی آگاه، با تجربه و توانمند برای تصمیم گیری هستند.
 • فرهنگ – فرهنگی که مجموعه‌ای از ارزش‌ها، رفتارها و شیوه‌های اصلی را برای سازمان فراهم می‌کند که به آن اجازه می‌دهد در جهانی که با نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام مشخص می‌شود، پیشرفت کند.

نیروی انسانی چابک

افراد چابک به طور طبیعی کنجکاو و مشتاق هستند تا مهارت ها و قابلیت های خود را از طریق تجربه و مطالعه توسعه دهند.

آنها در یک سازمان چابک احساس راحتی می کنند زیرا این سازمان ها در ذات خود مشوق و فراهم کننده زمینه های یادگیری مستمر هستند.

پیتر سنگه در کتاب خود به نام رشته پنجم، سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف می‌کند که «در آن افراد به طور مستمر ظرفیت خود را برای ایجاد نتایجی که واقعاً می‌خواهند گسترش می‌دهند، جایی که الگوهای جدید و گسترده‌ای از تفکر پرورش می‌یابند، جایی که آرمان‌های جمعی آزاد می‌شوند، و افراد در آن به طور مستمر ظرفیت خود را برای ایجاد نتایجی که واقعاً می‌خواهند گسترش می‌دهند. به طور مداوم یاد می گیرند که چگونه با هم یاد بگیرند.”

برای اینکه سازمان‌ها واقعاً چابک باشند، باید با افراد چابکی پر شوند که در فرهنگ چابکی که با رهبری چابک، استراتژی چابک و حکمرانی چابک امکان‌پذیر است، رشد کنند.

حکمرانی چابک

حاکمیت بر نحوه تنظیم و دستیابی به اهداف سازمان، نحوه مدیریت ریسک و نحوه بهینه سازی عملکرد تأثیر می گذارد.

می توان آن را به عنوان ساختارها و فرآیندهای تصمیم گیری و پاسخگویی تعریف کرد.

حکمرانی چابک مبتنی بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها، رفتارها و شیوه‌های سرعتی است که به سازمان اجازه می‌دهد در جهانی که مشخصه آن نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام است، پیشرفت کند.

مشخصه حاکمیت چابک کنترل از طریق شفافیت فرآیند و عملکرد به روشی است که در تمام سطوح یک سازمان، از حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های چندملیتی، شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها – تا تیم‌های کوچک یا حتی افرادی که محصولات را ارائه می‌کنند، سازگار باشد.

استراتژی چابک

استراتژی‌ها به سازمان‌ها اجازه می‌دهند تا برنامه‌های سطح بالا را برای دستیابی به یک یا چند هدف سطح بالا توسعه، توصیف، تطبیق و اجرا کنند.

یک استراتژی ممکن است برای کل شرکت یا زیر مجموعه ای از آن اعمال شود.

در این فضا استراتژی مناسب اجازه می دهد تا برنامه های دقیق تری در پاسخ به مسائل یا رویدادها و با سرعتی متناسب با محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند، تکامل یابد. و انعطاف پذیری در برنامه ریزی تضمین می کند که استراتژی در محیط هایی که ممکن است فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم باشند مرتبط و موثر باقی بماند.

موفقیت یک استراتژی چابک با موارد زیر افزایش می یابد:
 • ترکیب مراحل توسعه، اجرا و انطباق استراتژی در یک فرآیند تکرار شونده و پیوسته در حال تحول.
 • بکارگیری استراتژی به صورت تکه تکه برای آزمایش زودهنگام و منظم اثربخشی و نیاز به تغییر.
 • نظارت بر محیط خارجی برای دیدن اینکه آیا استراتژی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.
 • اطمینان از همسویی سازمان و افراد آن با استراتژی.

رهبری چابک

رهبری سنتی اغلب شامل هدایت و تأثیرگذاری بر افکار و اعمال افراد در یک سازمان برای دستیابی به نتایج مشخصی است که توسط دیگران تعیین شده است.

برای دستیابی به سازمان‌های انعطاف‌پذیر و سازگار، رهبران تاثیرگذار به دنبال توسعه دیگران به‌عنوان رهبر در همه سطوح هستند، با این باور که همه ما پتانسیل ذاتی و ذهنیت رشد برای رسیدن به یک هدف مشترک را داریم.

رهبری چابک در سبک خود کاملاً متفاوت از رهبری سنتی است و مستلزم تمایل رهبران است تا اطمینان حاصل کنند که شایستگی‌ها، توانایی‌ها و تفکر خود را به جای اینکه صرفاً به انجام رسانند، گسترش نیز دهند.

بنابراین هر رهبر که مایل به هدایت قدرت تلاش جمعی است باید سبک رهبری جدیدی را اتخاذ کند.

فرهنگ چابک

فرهنگ یک سازمان منعکس کننده شخصیت آن است – فرهنگی که تحت تأثیر طیفی از عوامل از جمله اندازه، گستردگی جغرافیایی، باورها و ارزش های آن است. افراد و رویدادها نیز بر فرهنگ یک سازمان تأثیر می گذارند.

فرهنگ چابک مجموعه‌ای از ارزش‌ها، رفتارها و شیوه‌های اصلی را برای سازمان فراهم می‌کند که به آن امکان می‌دهد در جهانی که با نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام مشخص می‌شود، پیشرفت کند.

موفقیت آن همچنین از ترویج، تشویق، پاداش و مهار رفتار انعطاف‌پذیر و نوآورانه افراد در سازمان ناشی می‌شود که توسط سه مؤلفه انگیزه درونی (که توسط دانیل پینک مطرح شد) تحریک می‌شود: استقلال، تسلط و هدف.

نوشته شده توسط تیم تولید محتوا گروه شرکت های توسعه کسب و کار راه ایده آل

جهت مشاوره کسب و کار با ما در تماس باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *